უნივერსალური ზუმფარა

უნივერსალური ზუმფარა  (3 ცალი შეკვრაში)

P40, P60, P80, P100, P120, P180