წყალგამძლე ზუმფარა

წყალგამძლე ზუმფარა (3 ცალი შეკვრაში)

P120 , P180, P240, P400, P600, P1000