ზუმფარა ღრუბელზე

 ზუმფარა ღრუბელზე მშრალი და სველი დამუშავებისთვის

 P36/P80,  P80/P120,  P40, P80,  P120, P180,  P240