შემამჭიდროებელი ლენტი

შემამჭიდროებელი ლენტი - ,,E" პროფილი ( 2,0მმ - 3,5მმ ), გამოიყენება კარებისა და ფანჯრების შესამჭიდროებლად

6 მეტრი ,,E" პროფილი ( 2,0მმ - 3,5მმ ) - არტიკული 0398-401006

6 მეტრი ,,P" პროფილი ( 3,0მმ - 5,0მმ ) - არტიკული 0398-201006