მილების იზოლაცია

საკანალიზაციო მილების იზოლაცია

NUMA Abfluss 100x04/2.5m

NUMA Abfluss 70x04/2.5m